Alles voor werkgevers

Meer vrouwen in de IT: waarom is het belangrijk en hoe pak je het aan?

- 4 min reading time
Het oude beeld van de introverte IT’er die alleen in een hoekje achter drie schermen code aan het kloppen is, is achterhaald. Tegenwoordig werken de meeste organisaties op een Agile manier in multidisciplinaire teams. Hierbij zijn niet alleen technische en analytische vaardigheden belangrijk, maar moet je ook goed kunnen samenwerken en communiceren met eindgebruikers. Dus ook het beeld van de IT als mannenwereld moet hoognodig worden bijgesteld. Meer vrouwen in de IT kan het enorme personeelstekort in de IT oplossen én zorgen voor betere producten. Intussen zijn veel bedrijven overtuigd van het feit dat meer diversiteit belangrijk is voor hun teams, maar hoe bereik je dit? In deze blog gaan we in op het belang van meer vrouwen in de IT én geven we een aantal handvatten om dit te bereiken!

Wat is de huidige situatie?


Het lage aandeel vrouwen in de IT begint al in de schoolbanken. Zo is in Europa slechts 17% van alle IT-studenten vrouw. Is er ook goed nieuws? Jawel! België is namelijk koploper binnen Europa als het aankomt op het relatieve aantal vrouwelijke IT studenten. Al zou je kunnen zeggen dat het percentage van 37% nog steeds niet heel hoog is.

Daarnaast haken vrouwen in de IT-sector relatief snel af. Volgens onderzoek van Accenture blijkt ongeveer de helft van de vrouwen rondom hun 35e te stoppen met IT-werk. Dit komt deels omdat ze zich niet thuis voelen in hun werkomgeving, waar doorgaans weinig vrouwen te vinden zijn. Dit leidt dus tot een negatieve spiraal: er werken weinig vrouwen in IT-teams, dus de vrouwen die er werken zitten minder goed op hun plek. Het lijkt een vicieuze crkel: vrouwen vertrekken, waardoor er weinig vrouwen in IT teams werken, met als gevolg dat nieuwe vrouwen zich ook niet goed op hun plek voelen.

Waarom zou je inzetten op meer vrouwen in de IT?


Het lage percentage vrouwen in de IT is een probleem om twee redenen. Ten eerste is er een enorm personeelstekort op de IT-arbeidsmarkt en ten tweede blijkt uit verschillende onderzoeken dat diverse teams beter presteren. Meer vrouwen (en zeker ook andere vormen van diversiteit zoals afkomst, geaardheid, etc) zorgen voor succesvollere organisaties.

Dat er een war on talent gaande is in de IT-sector zal voor niemand onbekend zijn. Alleen al op www.cooder.be staan er 437 IT-vacatures open! We merken bij Cooder dat de vacatures binnenstromen, maar dat kandidaten steeds lastiger te vinden zijn. Het lijkt intussen algemeen bekend dat IT'ers het voor het kiezen hebben als het aankomt op werk. Er wordt in deze sector vooral geheadhunt om mensen te vinden, in verhouding tot andere sectoren. Doordat het aandeel vrouwen zo laag is in de IT wordt er nu een enorm potentieel aan nieuwe medewerkers gemist.

Diverse teams presteren ook beter. Het is niet  zo dat vrouwen of mannen ‘beter’ zijn (in IT), maar juist een combinatie van verschillende eigenschappen en kwaliteiten binnen teams zorgen voor de beste prestaties. Diverse teams focussen meer op objectieve feiten, verwerken deze feiten zorgvuldiger én zijn innovatiever, blijk uit dit artikel van Harvard Business Review. Er zijn ook studies die laten zien dat er een sterk verband is tussen genderdiversiteit en financiële prestaties van een organisatie.

Ook zouden diverse teams fouten in het design kunnen voorkomen. Wat de laatste tijd veel speelt zijn berichten dat de algoritmes van AI en Machine Learning biased zouden zijn. Een voorbeeld is dat sommige software die gebruikt wordt voor gezichtsherkenning de gezichten van zwarte mensen minder snel herkent. Je kunt daarnaast ook denken aan ‘slimme’ HR-selectiesystemen die sollicitanten met niet-Westerse namen minder snel selecteert. Buiten de IT zijn ook tal van voorbeelden van andere ontwerpfouten die zijn gemaakt doordat vrouwen niet betrokken waren in het ontwerpproces. De producten worden dus simpelweg beter van meer vrouwen. En we mogen ook de conclusie trekken dat een divers team presteert beter in zijn geheel.

Hoe zorg je voor meer vrouwen in de IT?


Veel bedrijven zijn zich bewust van de voordelen van diverse IT-teams met meer vrouwen en we merken in ons netwerk dat bedrijven graag meer vrouwen zouden aannemen. Alleen hoe doe je dat?

Het belangrijkste wat je kan veranderen om meer vrouwen aan te trekken is het schrijven van inclusieve vacatureteksten. Denk hierbij ten eerste aan het vermijden van grappig bedoelde functietitels zoals Software Jedi, Java Rockstar of IT Ninja. Deze woorden staan voor een stereotype mannencultuur en spreken vrouwen over het algemeen niet aan. Het helpt ook om je functietitel expliciet inclusief te maken zoals te vragen naar een ‘helpdesk medewerk(st)er’, of ‘(m/v/x)’ achter de functietitel te zetten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat bepaalde woorden als mannelijk, vrouwelijk of neutraal worden ervaren. Zo schijnen woorden als ‘ambitieus’, ‘resultaatgericht’ en ‘besluitvaardig’ vaak als mannelijk ervaren te worden en woorden als ‘samenwerken’, ‘eerlijk’ en ‘betrokken’ meer als vrouwelijk. Ook weten we dat woorden als ‘expert’ vrouwen kunnen afschrikken, terwijl het woord ‘specialist’ dit effect niet heeft. Letten op woordkeuze heeft voor het bedrijf Atlassian ervoor gezorgd dat ze 50% meer vrouwen hebben aangetrokken!

Daarnaast is bekend dat mannen solliciteren als ze aan zes van de tien eisen voldoen en vrouwen alleen als ze voldoen aan alle functie-eisen. Het kan daarom ook werken om minder functie-eisen te vermelden in je vacature, zodat de kans groter is dan (vrouwelijke) kandidaten zich in de vacature herkennen. Ten slotte is het belangrijk om te focussen op gedrag in plaats van eigenschappen. Niet alleen voelen vrouwen zich minder snel aangesproken als het gaat om eigenschappen als ‘teamplayer’ of ‘doorpakker’, ook kijk je door te focussen op gedrag meer naar competenties die daadwerkelijk belangrijk zijn in het werk.

Zorg dus dat je focus legt op het benaderen van vrouwen. Kijk daarbij ook buiten je bestaande netwerk en zet de vacature uit op diverse kanalen. Benader vrouwen specifiek voor bepaalde functies en ga met ze in gesprek. Het kan werken om interne doelen te stellen voor het benaderen van specifiek vrouwen. Hierdoor kun je jezelf als bedrijf verantwoordelijk stellen voor inclusieve werving. Als vrouwen eenmaal binnen zijn is het belangrijk dat ze voldoende ondersteuning krijgen. Denk daarbij aan het opzetten van mentornetwerken, maar zorg ook dat ouderschapsverlof goed geregeld is. Wat we verder vaak horen van vrouwelijke IT’ers is dat flexibele werktijden belangrijk worden gevonden. Blijf met je medewerkers in gesprek en kijk hoe je ze kan ondersteunen.

Hoe nu verder?


Het aantrekken van meer vrouwen in de IT is belangrijk om meerdere redenen. Diverse teams presteren beter, er worden betere producten gemaakt én het helpt in het oplossen van het personeelstekort. Stappen die je direct kan nemen is het schrijven van inclusieve vacatureteksten en het specifiek benaderen van vrouwen. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie na te denken welke doelen je jezelf wil stellen op dit gebied en wat ervoor nodig is om dit te bereiken. Ga vooral in gesprek met vrouwen binnen en buiten de organisatie en vraag wat er nodig is. Zo werken we toe naar een meer diverse IT-sector!

 

Sparren over de mogelijkheden die Cooder jou kan bieden?
Ga vrijblijvend een gesprek met ons aan!
Foutje gezien? Laat het ons weten. We zijn je dankbaar!
Deze website maakt gebruik van cookies
Cookieverklaring